Kontakt

UNIT-SOFT Sp. z o.o.
30-552 Kraków
ul. Wielicka 25

Tel.: 12 312 44 77 lub 12 312 44 88

NIP: 6793094713,  REGON: 122928800 KRS: 0000474271

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr rachunku (Alior Bank): PL 40 2490 0005 0000 4530 8792 9086

*
*
*
*
back to top