Automatyzacja Marketingu

Wysyłaj maile, które klienci chcą otrzymywać! Wyświetlaj produkty, które klienci chcą oglądać! Pomóż im w podjęciu decyzji w trakcie procesu zamawiania!
5 5
nopcommerce 4.20
Marketing Automation - nopCommerce 4.20
796,00 zł
nopcommerce 4.30
Marketing Automation - nopCommerce 4.30 (MSSQL)
796,00 zł
nopcommerce 4.10
Marketing Automation - nopCommerce 4.10
796,00 zł
Informacje

Send emails which your customers want receive. Show them products which they want view. Help them with the buying process.

Korzyści
Wzrost sprzedaży
Automatyzacja
Wzrost konwersji
Funkcje

- Banery

Określ po jakiej akcji banery powinny wyświetlać się Twoim klientom. Dostępne są różne opcje konfiguracji.

Baner może pojawiać się po:
- Rejestracji
- Złożeniu zamówienia
- Dodaniu określonych produktów do koszyka
- URL Referrer
- Bieżący adres URL

- Rekomendowane produkty

Określ ile produktów powinno wyświetlać się w wybranej widget zonie. Wybierz produkty, które powinny się wyświetlać klientom przypisanym do określonej roli. Do każdej roli klientów możesz dopisać różne produkty.

- Powiązane produkty

Rozszerzenie "Automatyzacja marketingu" pozwala na automatyczne dodawanie powiązanych produktów. Możesz określić ich maksymalną liczbę oraz jak wtyczka powinna wybierać powiązane produkty. Funkcja ta bazuje na kategoriach, producentach, atrybutach specyfikacji lub tagach. Jeśli wybrana ich ilość pokrywa się ze sobą, wtyczka wyświetli te produkty jako powiązane.

- Powiadomienia klienta

Wysyłaj maile bardziej przyjazne, oszczędź czas ustawiając automatyczne kampanie mailowe. Możesz wybrać kilka rodzajów akcji:
- Ostatnia aktywność
- Ostatni zakup
- Urodziny
- Rejestracja klienta
- Pomyślne zamówienia
- Nieopłacone zamówienia
- Porzucone koszyki

Możesz określić nieskończoną ilość poziomów kampani mailowych, każdy poziom jest w pełni konfigurowalny i może być różny. Każdy email będzie wysyłany po określonym interwale czasowym.

- Planer

Planuj wszystkie marketingowe akcje w czasie jakim chcesz.

- Wspiera funkcję multi store, a także jest multi językowy

back to top